Restauratie portiek en tuinpaviljoen

Start: 18 september 2017 - Einde: begin 2019

De portiek en het tuinpaviljoen zijn in restauratie. Het zijn de enige twee originele overblijfselen uit de woning van Rubens, die sinds de 18de eeuw ingrijpend verbouwd werd, en die bovendien zeldzame sporen bevatten van de meester als architect. Het restauratieproces heeft een zichtbare impact op de site, maar het museum blijft tijdens de werkzaamheden gewoon open. Tegelijkertijd met de restauratie lanceert het museum ook een oproep tot getuigen die iets kunnen vertellen over de reconstructie van het Rubenshuis van 1937 tot 1946.
Portiek en tuinpaviljoen in de stellingen

Restauratie portiek Rubenshuis in eindfase

De restauratie in een notedop
De portiek en het tuinpaviljoen, de twee originele elementen van het Rubenshuis, zijn door vervuiling en waterinsijpeling dringend aan restauratie toe. Het huidige plan van aanpak grijpt terug naar de restauratie door stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke van 1937 tot 1946. Van Averbeke stond toen in voor de reconstructie van het Rubenshuis. Een combinatie van conserverende en beschermende maatregelen moet een optimale bewaring van de tuinportiek en het tuinpaviljoen op lange termijn bewerkstellingen.
 
Uitgelicht
Rubens was een architectuurkenner. Dat bewijst hij meer dan eens in zijn schilderijen. Maar Rubens was ook betrokken bij spraakmakende Antwerpse bouwprojecten. Het meest bekende voorbeeld is zijn eigen woonhuis, het Rubenshuis.
Enkele sfeerbeelden van de restauratie
Op 4 februari 2019 startte stipt om 5 uur 's morgens een spectaculaire karwei op de Wapper. Een reusachtige kraan takelde op een paar uur tijd 30 ton aan materiaal over de 12 meter hoge gevel van het Rubenshuis. Het gaat om de onderdelen van de glazen overkapping van de portiek.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief