Restauratie portiek en tuinpaviljoen

Start: 18 september 2017 - Einde: begin 2019

De portiek en het tuinpaviljoen zijn in restauratie. Het zijn de enige twee originele overblijfselen uit de woning van Rubens, die sinds de 18de eeuw ingrijpend verbouwd werd, en die bovendien zeldzame sporen bevatten van de meester als architect. Het restauratieproces heeft een zichtbare impact op de site, maar het museum blijft tijdens de werkzaamheden gewoon open. Méér nog, de werken worden opengesteld voor het publiek en tijdens het festivaljaar 'Antwerp Baroque 2018. Rubens inspires' kan u er ter plekke de restauratie volgen en beleven. Tegelijkertijd met de restauratie lanceert het museum ook een oproep tot getuigen die iets kunnen vertellen over de reconstructie van het Rubenshuis van 1937 tot 1946.
Portiek en tuinpaviljoen in de stellingen

Mercurius en Minerva van de portiek

De restauratie in een notedop
De portiek en het tuinpaviljoen, de twee originele elementen van het Rubenshuis, zijn door vervuiling en waterinsijpeling dringend aan restauratie toe. Het huidige plan van aanpak grijpt terug naar de restauratie door stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke van 1937 tot 1946. Van Averbeke stond toen in voor de reconstructie van het Rubenshuis. Een combinatie van conserverende en beschermende maatregelen moet een optimale bewaring van de tuinportiek en het tuinpaviljoen op lange termijn bewerkstellingen.
Achter de schermen
Ontdek Rubens als architect
De portiek en het tuinpaviljoen worden gerestaureerd. De werken hebben een zichtbare impact. Toch kan u de restauratiewerken ter plekke volgen en zelfs op de stellingen wandelen. Nooit eerder had u de kans om zo dicht bij de architectuur van Rubens te komen. Ontdek hier de mogelijkheden.
Stand van zaken op 23 oktober 2018
De werken aan de portiek en het tuinpaviljoen zijn in volle gang. Hier leest u meer over de voortgang van het restauratieproces.
Rubens was een architectuurkenner. Dat bewijst hij meer dan eens in zijn schilderijen. Maar Rubens was ook betrokken bij spraakmakende Antwerpse bouwprojecten. Het meest bekende voorbeeld is zijn eigen woonhuis, het Rubenshuis.
Extra troef voor Antwerp Baroque 2018. Rubens inspires

Hoewel u tijdens uw bezoek deze eyecatcher niet in zijn geheel kan zien, wordt de restauratie van de portiek één van de troeven van het barokjaar. Want u krijgt de kans om ter plekke de restauratie live te volgen. Dankzij rondleidingen, lezingen, werfbezoeken en diverse digitale toepassingen ontdekt u niet alleen het vakmanschap en de expertise van de restaurateurs. Nooit eerder komt u zo dicht bij de architectuur van Peter Paul Rubens. Meer informatie over de activiteiten rond de restauratie wordt later bekend gemaakt.

Oproep! Rubenshuis zoekt getuigen

Kent u mensen zoals Lea?

Kent u mensen zoals Lea?
Het museum is op zoek naar mensen die getuige waren van de reconstructie van het Rubenshuis tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1937 kocht de stad Antwerpen de site aan om ‘het huis van Rubens te doen restaureren zooals het was ten tijde dat Rubens er zijn verblijf hield’ en om het om te vormen tot museum. Nu, 80 jaar later, is het Rubenshuis op zoek naar mensen die deze belangrijke periode in de geschiedenis van het museum nog zelf hebben meegemaakt, of wiens ouders of grootouders erover hebben verteld.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief