Nicolaas Rockox

De gefortuneerde jurist, oudheidkundige en verzamelaar Nicolaas Rockox (1560-1640) was een van de meest prominente persoonlijkheden in het zeventiende-eeuwse Antwerpen.

Rockox bekleedde verschillende hoge ambten en was negen maal burgemeester. Rockox was een vriend en promotor van Rubens en onderhield ook goede betrekkingen met Van Dyck.

Dit is het oudst bekende portret van Rockox. Het is geschilderd door Otto van Veen, Rubens’ laatste en meest invloedrijke leermeester. Het dateert van 1600 en toont Rockox op veertigjarige leeftijd. Een jaar eerder was de burgemeester tijdens de Blijde Intrede van de Aartshertogen tot ridder geslagen. Mogelijk vormde deze eervolle gebeurtenis voor Rockox de aanleiding om zich te laten portretteren.


Otto van Veen (1556-1629)
Nicolaas Rockox
olieverf op paneel

Meld je aan voor onze nieuwsbrief