Privacy

De stad Antwerpen hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy bij het verwerken van gegevens over het gebruik van deze website.

De stad is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site. Maar informatie over het surfgedrag op deze website wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. De website maakt gebruik van cookies voor de Google Analytics. Gegevens die de stad Antwerpen via e-mail of invulformulier ontvangt, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de vraag, aanvraag of reactie. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden en zullen niet langer bewaard worden dan nodig is.

Door de wet op de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 hebt u recht van mededeling, verbetering of verwijdering van uw gegevens. U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen musea@stad.antwerpen.be. Uw aanvraag wordt dan aan de stadsdienst die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens overgemaakt.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief