Tijdlijn van een complex dossier

Aan de start van de huidige restauratie is heel wat werk en onderzoek vooraf gegaan.
 • Vanaf de jaren 80 van vorige eeuw wordt de noodzaak voor een restauratie zichtbaar.
   
 • Het bouwhistorisch en materiaaltechnisch vooronderzoek in de jaren 90 toont aan dat de portiek dringend beschermd moet worden tegen de regen. Een tijdelijke dakconstructie wordt op de portiek aangebracht.
   
 • In 2010 blijkt uit diverse onderzoeken dat de conserveringsgraad van de gebeeldhouwde delen tijdens de laatste 70 jaren sterk achteruit is gegaan. Verschillende experten verenigen zich in een begeleidingscommissie om de restauratie-opties te onderzoeken.
   
 • Vier jaar later voert het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium opnieuw een onderzoek uit en een proefrestauratie. Om potentieel gevaarlijke situaties uit te sluiten wordt de portiek vanaf dat moment beschermd met netten en schoren en wordt de centrale schelp onderstut. Rond het tuinpaviljoen wordt een veiligheidsperimeter ingesteld.
   
 • In 2015 wordt het restauratiedossier ontvankelijk verklaard bij de Vlaamse Gemeenschap.
   
 • Vandaag hebben de stad Antwerpen en de Vlaamse Gemeenschap de nodige budgetten kunnen vrijmaken voor de werken. Het hele project kost 1,5 miljoen euro en wordt gefinancierd door de Stad Antwerpen en de Vlaamse Overheid - Agentschap Onroerend Erfgoed. Beide partners realiseren dit project samen met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Monument Vandekerckhove NV, THV Cools-De Vlieger- Lapis Arte, EVEKA bvba, Ney+P, Studiebureau L. De Clercq en MAAT_WERK architecten bvba.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief