Cookiebeleid

Rubenshuis maakt deel uit van stad Antwerpen. Stad Antwerpen hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit beleid vind je meer informatie over de cookies die door ons gebruikt worden.

Stad Antwerpen is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken (het 'verwerken') van je persoonsgegevens die in dit beleid worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om onze taken te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Contactgegevens

Stad Antwerpen
Grote Markt 1
2000 Antwerpen
België
0207.500.123
info@antwerpen.be
tel. 03 22 11 333

Als je nog vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens via cookies, dan kan je terecht bij onze functionaris voor de gegevensbescherming via het mailadres informatieveiligheid@antwerpen.be.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Deze cookies worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen. 

Wanneer je onze website gebruikt, plaatsen wij volgende cookies. Als je je cookies manueel verwijdert, vervalt de duur die in de tabel staat. 

Eerstepartijcookies zijn cookies die stad Antwerpen beheert en eigen zijn aan de bezochte of gebruikte onlinedienst van stad Antwerpen.

Derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt tijdens uw bezoek of gebruik van een onlinedienst van stad Antwerpen. 

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Je kan deze niet toestaan of weigeren.

Analytische cookies

Analytische cookies meten het websitebezoek. Deze gegevens laten ons toe om de structuur, navigatie en inhoud van onze website te verbeteren.

Marketing-cookies

Je moet marketing-cookies inschakelen om op de website inhoud te tonen die afkomstig is van derde partijen zoals YouTube of Soundcloud.

Voor de noodzakelijke cookies kan je je toestemming niet geven of intrekken, omdat deze cookies nodig zijn voor het functioneren van onze website.

Voor de niet-noodzakelijke cookies kan je je toestemming geven of intrekken door de schuifbalken in de cookie-banner aan te passen. Je kan in je browser opgeslagen cookies verwijderen. Meer informatie over hoe je dit kan doen, vind je op de websites van de browserfabrikanten:

Je gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die je gegevens verwerken. We bezorgen je gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. Je vindt hieronder een overzicht van de verwerkers op wie we een beroep doen.

We geven je gegevens door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

Volgens de AVG mogen we je persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren je gegevens dus zolang je gebruikmaakt van onze website. Daarna bewaren we je gegevens zoals aangegeven in de bovenstaande tabel. Na verloop van deze periode worden je gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn. 

We hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens gewaarborgd is.

Wanneer wij je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, geniet je het recht op toegang, correctie, wissen, gegevensoverdraagbaarheid en beperking van en verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Als je je rechten wenst uit te oefenen kan je met ons contact opnemen via info@antwerpen.be. Het is mogelijk dat je gevraagd wordt een identiteitsbewijs door te geven. Dit zodat wij zeker zijn dat je de betrokken persoon bent, en wij je persoonsgegevens niet meedelen aan de verkeerde persoon.

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken, kan je contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming via het mailadres informatieveiligheid@antwerpen.be

Als je na de behandeling van je vraag of klacht niet tevreden bent, kan je een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan hiervoor terecht bij de Vlaamse Toezichtscommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Vlaamse Toezichtscommissie
Koning Albert II Laan 15
1210 Brussel
Tel. 02 553 20 85
contact@toezichtcommissie.be 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 
1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax 02 274 48 35
contact@apd-gba.be

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en activiteiten van het Rubenshuis? Abonneer je op de nieuwsbrief.
Inschrijven