Toegankelijkheid

Rubenshuis maakt deel uit van stad Antwerpen. Stad Antwerpen streeft ernaar om haar digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Iedereen moet de informatie op rubenshuis.be eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op rubenshuis.be en geeft aan in welke mate de website voldoet aan de vooropgestelde richtlijnen.

Het toegankelijk maken van onze digitale toepassingen doen we in overeenstemming met het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet. 

De website voldoet niet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA. De eisen waaraan niet is voldaan en de vrijstellingen worden hieronder genoemd.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 01/03/2022 en gebaseerd op een beoordeling door een onafhankelijk gecertificeerd web accessibility specialist bij Five Oaks. De verklaring is voor het laatst herzien op 01/03/2022.

Deze website is gemaakt om compatibel te zijn met de meeste gangbare ondersteunende technologieën voor toegankelijkheid. 

Om rubenshuis.be optimaal te kunnen ervaren, beschik je het best over de nieuwste versie van je browser. Bij oudere versies zal de website er mogelijks anders uitzien of zullen bepaalde functionaliteiten niet werken. Bij zeer oude browsers wordt surfen zelfs onveilig.

De meeste browsers voorzien de mogelijkheid om nieuwe versies automatisch te laten bijwerken. Dit bevelen we aan zodat eventuele veiligheidsproblemen zo snel als mogelijk op je toestel verholpen worden.

Zowel voor smartphones en tablets als voor desktop en laptop zorg je er het best voor dat je over de meest recente software-update beschikt van het besturingssysteem.

Rubenshuis.be werkt optimaal op de meest recente versies van onderstaande browsers. Je kan op de links klikken om te bekijken hoe je de nieuwste versie kunt downloaden.

Desktop en laptop (Windows 10 of Apple macOS): 

Smartphone en tablet (Android of Apple iOS): 

De toegankelijkheid van de website is afhankelijk van volgende technologieën. De toegankelijkheid kan gegarandeerd worden als je toestel deze technologieën ondersteunt:

  • HTML
  • JavaScript
  • CSS
  • ARIA

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van de richtlijnen te bevorderen:

  • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
  • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
  • Toegankelijkheid is opgenomen in ons intern beleid.
  • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
  • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.

Heb je opmerkingen of ervaar je toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten.

Stuur een e-mail naar info@antwerpen.be of bel naar +32 3 22 11 333.

We streven ernaar om je een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Ben je niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt je melding als je uitgepraat bent met de stad, dus nadat je eerst je probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt je melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vind je op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en activiteiten van het Rubenshuis? Abonneer je op de nieuwsbrief.
Inschrijven