Masterplan Rubenssite: nieuwbouw Hopland schetsontwerp

Ruimtelijk uitvoeringsplan

De stad plant de bouw van een volwaardig onthaal en een hedendaags belevingscentrum op de Rubenssite. Om dit mogelijk te maken, wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt: het RUP Rubens. Op 25 oktober 2019 werd het voorontwerp voor dit RUP goedgekeurd door het college en gaf het college ook zijn goedkeuring aan het schetsontwerp voor de nieuwbouw. De definitieve plannen voor de nieuwbouw worden in de loop van 2020 voorgesteld. De realisatie van het project start in 2022 en zou in 2024 voltooid zijn.

Onthaal en belevingscentrum

Het Rubenshuis ontvangt jaarlijks tussen de 150.000 en 160.000 bezoekers en dit aantal blijft stijgen. Deze grote aantrekkingskracht heeft ook een keerzijde. Het toegenomen bezoekersaantal zorgt voor circulatieproblemen en ook de gebouwen zelf lijden onder de drukte. Bovendien ontbreken momenteel tal van onthaalvoorzieningen en beschikt de site niet over ruimte om een hedendaagse publiekswerking te organiseren.

Om tegemoet te komen aan deze noden, wordt een belevingscentrum en een volwaardig onthaal met onder andere toiletten, vestiaire, ticketbalie en museumshop gebouwd. Dit moet - samen met een nieuwe route doorheen de site - zorgen voor een betere circulatie, een hoger comfort en dus een betere beleving.

 

Visie Rubenssite

Een ontwerpwedstrijd - de zogenaamde 'Open Oproep' - van de Vlaams Bouwmeester selecteerde een aantal ontwerpers om een plan op te maken voor de uitbreiding en herschikking van de Rubenssite. Uit een onderzoek naar de best mogelijke locatie hiervoor, bleek dat de onbebouwde ruimte achter de muur langs Hopland 13 het meest geschikt was.

De studieopdracht voor de bouw van een onthaal en belevingscentrum en voor de ontwikkeling van een visie voor de ganse Rubenssite, werd toegekend aan architectenbureau Robbrecht en Daem.

Schetsontwerp goedgekeurd

Op 25 oktober 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen het schetsontwerp goed voor deze nieuwbouw. De beschikbare oppervlakte voor bezoekersfaciliteiten zal hierdoor meer dan verdriedubbeld worden en voldoen aan de noden van de bezoeker uit de 21ste eeuw. De uitbreiding in het ontwerp en masterplan wordt ontwikkeld met veel respect voor het aanwezige historisch erfgoed op de site.

 

Hopland 13

Uit onderzoek bleek dat de onbebouwde ruimte op Hopland 13 de meest geschikte locatie is  voor deze uitbreiding. In het ‘Ruimtelijk Uitvoeringsplan Binnenstad’ is deze plek aangeduid als zone voor groen. Het ‘Ruimtelijk Uitvoeringsplan Rubens’ verandert een stukje van deze bestemming in zone voor centrumfuncties. Deze wijziging maakt hier een gebouw mogelijk. Als compensatie wordt groen voorzien op de Kolvenierssite.

 

Realisatie in 2024

In de loop van 2020 stelt Robrecht en Daem Architecten de definitieve plannen voor. De uitvoering start twee jaar later en in 2024 zou het nieuwbouwproject klaar zijn.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief